15.5.12

CCSVI-LDN, CCSVI-LDN, ccsvi-ldn...


Det är stora val egentligen. Men vad vore inte mitt liv med val och utmaningar:)


FDA (myndighet i USA som beslutar och godkänner vilka läkemedel som får användas i landet). De risker som nämns för Liberation Treatment är: ( det som är skrivet med svart är min spontana reaktioner på de anledningar som nämns )
  • Att det inte finns några tydliga diagnostiska bevis på att CCSVI existerar som en avgränsad klinisk sjukdom eller är kopplade till MS.
  • Hur kan man ifrågasätta dess existens? Man spränger ju bort någonting...
  • Att ven förträngningar som visats i tester kan finnas även hos friska individer utan att dessa orsakar några symptom eller sjukdom.
  • Varför blir många Ms-sjuka bättre efter en sådan operation?
  • Säkerhet och användande av stent för ballongsprängning i ådrorna är inte godkänd av FDA
  • Det finns inga tydliga vetenskapliga bevis att behandlingen är säker och att behandlingen påverkar vare sig symptom och livskvalitet.
  • Säg att Msen ligger latent i kroppen då kanske förträngningar startar igång sjukdomen.
  • Det är även möjligt att stent placering kan förvärra och minska blodflödet i venerna Anledningen är att kroppen kan reagera på implantatet som sätts in i venerna.
( eftersom jag inte har någon som helst vårdkompetens så väljer jag ej att tycka något om stenting, jag har bara förstått det som att det är där komplikationer ligger )
FDA uppmuntrar i alla fall för vidare forskning och utvärdering kring sambandet mellan CCSVI och MS.
Men när det gäller här i Sverige så är man ju fortfarande helt emot det. Det jag inte förstår är hur någon som inte har Ms får bestämma det.
Att det inte finns tillräckligt vetenskapliga bevis känns som en ganska utnött kommentar. Bara de flesta som gjort operationerna är ju bevis nog.
Det har tyvärr varit operationer med dödlig utgång. Därför anser FDA att behandlingen ej bör godkännas. 
Men hallå! Har inte FDAgodkända Tysabri också haft dödlig utgång. Nu har jag ingen statistik på det, men det skulle inte förvåna mej om det är fler som dött av Tysabri.
Jag säger det att om LDN inte ger några bättre utslag så åker jag och gör ännu en operation. För det är ju det enda som gjort mej bättre. Om jag inte har missförstått det verkar det som man på vissa sjukhus gör en mer grundlig röngenundersökning efter förträningar på fler ställen än bara halsen. Eftersom problemen i höger ben vägrar försvinna. Kanske jag borde ge det en chans. Det gäller bara att spara. 
För Sveriges Msvård verkar ju fortsätta blunda för detta. 
Men så länge jag håller på med LDN, så är det inte aktuellt. Min zonterapeut har noterat att jag inte darrar lika mycket i högerfoten i alla fall. 
Annars tycker jag att förbättringarna lyser med sin frånvaro. Men då får man ju ej glömma att jag ej tagit det så länge, så jag tänker inte ge upp det ännu.

DET ÄR ÖVER NU...nästan!

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 Värmen från sommaren hetta, som har lagrats i kroppen verkar vara borta . Nu orkar j...